FİNANSAL MODELLEME

FİNANSAL MODELLEME

Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
  • Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması
  • Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi gibi hizmetleri  Sermaye Piyasası Kurulundan yetki ve izin almış çözüm ortaklarımız aracılığı ile sağlanmaktadır.