Bordrolama ve Sgk Hizmetleri

BORDROLAMA VE SGK HİZMETLERİ:

• Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması

• Bordro hesaplama sonuçlarının müşterilerimizin istediği formatta raporlanması

• Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması ve ödemelerin takibi

• Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla iletilmesi

• İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması

• İşe başlayacak veya işten ayrılacak personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması

• Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi

• Aylık SSK bildirgelerinin ödemelerinin takibi konusunda müşterilerimize yardımcı olunması

• İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması

• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması

• E-bildirge şifre temini konusunda müşterilerimize destek olunması

• Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini.

• Müşterilerimiz puantaj kayıtlarının yapılması,eksik gün bildirim formlarının zamanında ilgili idareye verilmesi.