1-Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

Borsa Müşaviri internet sitesinin tüm hakları  Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş^ye  (bundan sonra “Şirket ‘’ veya ‘’Borsamusaviri.com” olarak anılacaktır) ait olup, Borsa Müşaviri internet sitesine  www.borsamusaviri.com  adresinden (bundan sonra ‘’Site‘’ veya “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ulaşılmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcıların ve üyelerin İnternet Sitemize erişimleri ve İnternet Sitemizin kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye”)  işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI nın tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde her zaman değişiklikler yapabilir,  bu değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

EĞER İŞBU SÖZLEŞME VE AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GİZLİLİK POLİTİKASI'NDA DÜZENLENEN HUSUSLARLA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE'DEN VE SUNULAN HİZMETLERDEN FAYDALANMAYIZ.

ÖZEL KOŞULLAR :

1. Kullanıcı/Üye , bu  siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Borsamusaviri.com, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Borsa Müşaviri sorumlu olmayacaktır.

Site ve Hizmetlerin Kullanılması

2. Kullanıcı/Üye , herhangi bir hizmeti kullanmak istemesi durumunda söz konusu hizmetin gerekliliği olarak kişisel bilgilerini vermesi gerekirse doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vereceğini peşinen kabul eder. Kullanıcının yanlış veya hatalı bilgi vermesi durumunda işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Site Kullanıcıları/Üyeler aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederler:

Münhasır Kullanım:

3. Kullanıcı hesabınız şahsınıza münhasır olup, hesabınızı üçüncü kişilere kullandırtma ve/veya kullanımını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devretme hakkınız yoktur. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin kullanımı sonucu ortaya çıkacak zararlardan Site/Şirket sorumlu olmayacaktır.

Şifre ve Güvenlik

4. Siteye erişiminiz için bir e-mail adresi veya kullanıcı adı (nickname) ve şifre belirlemeniz gerekmektedir. İşbu şifre, kullanıcı adı ve hesabınızın gizliliğini temin etmek Kayıtlı Kullanıcılar'ın sorumluluğundadır. Bu amaçla, özellikle her kullanımınızdan sonra Site'den ayrılırken oturumunuzu kapatmanız önem arz eder.

Kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yapıldıktan sonra ilgili hesap dolayısıyla, söz konusu kullanıcının, Borsa Müşaviri ’nin ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan bahsi geçen hesabın sahibi olan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı/Üye; site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Site/Şirket  sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı/Üye ; kullanımları bittikten sonra ve fakat site'den ayrılmadan önce oturumlarını kapatmayı kabul ve taahhüt ederler.

Diğer yandan, kullanıcı hesabınıza ait güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğünüz ve/veya kullanıcı adınız, şifreniz gibi giriş bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçtiğinden şüphe ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden Borsa Müşavirini bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

Borsa Müşaviri;  ilgili izinsiz kullanımı takip edebilir, hesabınızı dondurabilir veya gerekli diğer önlemleri alabilir. İzinsiz erişim hakkındaki bildiriminiz, Borsa Müşaviri tarafından bir önlem alınmasını zorunlu kılmaya yeterli olmayıp, hesabınızın izinsiz kullanımı dolayısıyla doğabilecek tüm risk sizin sorumluluğunuzdadır.

Kullanıcılar/Üyeler; işbu maddeye aykırı hareketleri neticesinde doğabilecek hiçbir zarardan ve/veya üçüncü şahısların kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmesi sonucu kullanıcı hesaplarının rızaları hilafına kullanılmasından Borsa Müşaviri’nin hiçbir şekilde mesul olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Site'de Sunulan Veriler Ve İlgili Yasal Uyarı

5. Kullanıcılar Site'yi kullanarak bu hükümde belirtilen aşağıda ki, SPK 'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği uyarınca yayımlanmasını istediği YASAL UYARI' yı okumuş ve kabul etmiş olurlar.

YASAL UYARI:

‘’ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ‘’

6. Borsamusaviri.com internet sitesinde yer alan tüm haber, yorum, analiz, grafik, tablo, yazı, makale ve görseller sadece FİNANSAL BİLGİ kapsamında olup, 6362 sayılı SPK  ve yine 11.07.2013 tarih – 27804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, 01.07.2014 yürürlük tarihini haiz YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA Kİ TEBLİĞİ hükümleri gereği  YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ve YATIRIM TAVSİYESİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ; SPK kuralları gereğince sadece aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ çerçevesinde sunulmaktadır.

7. Bu nedenlerle Borsamusaviri.com  veya Şirket ;  ASLA  YATIRIM DANIŞMANLIĞI veya PORTFÖY  YÖNETİM ŞİRKETİ DEĞİLDİR, BÖYLE BİR HİZMETİ YASAL OLARAK VEREMEZ, BÖYLE BİR TALEPTE DAHİ BULUNULAMAZ.  

8.Kullanıcı/Üye ; özellikle 5. / 6. ve 7. Madde deki yasal kurallar gereği, YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ almadığını, sadece FİNANSAL BİLGİ ve GENEL YORUMLAR – ANALİZLER hakkında bilgi edinmek için  siteden yararlanmak amacında olduğunu, İşbu Sözleşme'nin ilgili hükmü dahilinde belirtilen "YASAL UYARI" bağlamında Site kullanıcıları, Site'de bulunan veriler nedeniyle ve/veya veriler doğrultusunda yapacakları yatırımlardan veya alacakları yatırım kararlarından kendilerinin sorumlu olduğunu, işbu fiiller neticesinde doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarardan kendilerinin sorumluluğunda olduğunu, beklentilerine uymayan -  aleyhine sonuçlar yaratabileceğini  ve uğradıkları maddi ve manevi her türlü zarardan Borsamusaviri.com'un, Site'nin, yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının, yazarlarının, yorumcularının  ve sair kişilerin sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını HİÇBİR İTİRAZA MAHAL VERMEKSİZİN KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDER.

9. Borsamusaviri.com,  Site'de bulunan ve sunulan hiçbir verinin doğruluğu konusunda garanti vermez.

Sitede yer almakta olan ANALİZLER, YORUMLAR, TABLO İÇERİKLERİ  ve diğer tüm piyasa verileri güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler esas alınarak güncelliğine özen gösterilmek  üzere ve yine tüm dünyada kabul görmüş teknik analiz kriterlerinin kişisel bakış açısına göre oluşan öngörü ve tahminler  uygulanmak suretiyle hazırlanmaktadır…

Sitede yer alan rakamsal veriler ANLIK – REEL VERİLER OLMAYIP, gün içinde oluşan verilerin, gün sonunda derlenmesinden ibarettir.

Bu nedenlerle verilerin güncelliği konusunda ve herhangi bir hata/eksiklikten dolayı sitede ki bilgilerin kullanılması sonucunda, kullanıcı / üye,  yatırımcı veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan SİTE, ŞİRKET ve YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

Fikri Mülkiyet Hakları

10. Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Borsamusaviri.com'a aittir veya ilgili sahibinin izniyle Site'ye dahil edilmiştir.

Ayrıca Borsmusaviri.com fikri mülkiyet haklarını, gerekli hallerde yasaların izin verdiği ölçüde hukuki ve cezai olarak sonuna kadar koruyacağı, korumak için hukuken mümkün ve geçerli her türlü tedbiri alacağı burada açıkça beyan edilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesinin Genel Koşullar başlığı altında ki 13. Madde esaslarının aynen geçerli olduğunu, Kullanıcı / Üye gayri kabili rücu olmak üzere KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDER…

Site Kullanımı

11. Borsamusaviri.com ; kullanıcı / üyelerine güncel finansal bilgileri,  temel - takas analiz kriterlerine göre yapılan analiz ve bu analiz sonuçlarını  kolay anlaşılır bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır…

Bu amaçla site içerisinde FİNANSAL BİLGİ  kapsamında  çeşitli bölümlere yer verilmiştir.

Bu bağlamda ; Temel Analize dayalı sorular, site yöneticilerinden talep ettiğiniz finansal okuryazarlık eğitimleri, site içerisinde ki eğitim videoları,site üzerinden verilen temel analiz eğitimleri,site üzeriden sormuş olduğunuz analizini yapmamızı istediğiniz şirketlerin geniş ve kapsamlı bilanço ve mali analizleri, analizini yapmamızı istediğiniz şirketlerin değerlemeleri hizmetleri gibi hizmetler ücretli üyelik kapsamında verilen hizmetlerdir.Diğer verilen hizmetlerin tamamı ÜCRETSİZ olup,tüm kullanıcılara açıktır.

Kullanıcı / Üyeler ; Siteyi kullanmaya başladıkları andan itibaren aşağıda ki koşulları kabul eder, hiçbir sebeple itirazda bulunamazlar, hiçbir hak iddiasında bulunamazlar :

a) Site içerisinde yer alan mevcut bölümler / sayfalar  veya yeni açılacak farklı bölümlerin bir kısmı ÜCRETLİ olup, bazı bölümler GECİKMELİ olarak tüm Kullanıcılar / Üyelerin kullanımına açıktır…

b) Ücretli bölümler ; Site tarafından tespit edilip ilan edilmiş ücretin Üye tarafından ödenmesi ile, GOLD ÜYE Sıfatını kazanan üyelerce, üyelikleri süresince kullanılabilir… FİNANSAL BİLGİ kapsamında sunulan bu hizmetler GOLD Üyeler tarafından kullanılabilir, STANDART ÜYELER bu bölümleri 30 gün gecikmeli olarak kullanabilirler.

c) GOLD ÜYELİK süresi bitmiş olan veya normal kullanıcı / üye konumunda ki STANDART ÜYELER, Site nin takdir ettiği gecikme süreci dahilinde ilgili bölümleri kullanma haklarının olduğunu, gerekli koşulları yerine getirmedikçe tüm bölümleri kullanma ve görüntüleme haklarının bulunmadığını, bu nedenle de hiçbir hak iddiasında bulunamayacaklarını KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

d) Borsamusaviri.com Sitesinde yer alan SORU & CEVAP bölümü aracılığı ile sorulmuş olan sorularda, Cevaplanma önceliği daima GOLD ÜYELER e aittir…  

STANDART ÜYELER in sorularına cevap verme keyfiyeti Site ve yazarlarına ait olup, cevaplanmayan ve geç yanıtlanan sorular için hiçbir hak iddia edilemez.

e) GOLD ÜYELER, sorularının cevaplanması konusunda öncelik hakkına sahip olmak  ve sorularına mümkün olduğunca özenle yanıt verilme gayreti gösterilecek olmakla birlikte, sınırsız soru sorma hakkına sahip değillerdir… Gelen soru yoğunluğuna ve sorunun sisteme kayıt sırasına göre yanıt verileceğini, Site nin mutlaka her soruya yanıt verme zorunluluğunda ve yükümlülüğünde olmadığını, Site ve yazarlarının sorunun cevaplanması konusunda bir süre sınırı ile bağlı olmadığını KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

f) Kullanıcı / Üyeler ; sorularına verilecek yanıtlarda, asla ‘’ al – sat – tut ‘’ şeklinde ve hiçbir şekilde yönlendirici – tavsiye – öneri şeklinde bir cevap alamayacaklarını, bu tarz cevapların Yatırım Danışmanlığı kapsamına gireceğini ve bunun da SPK kuralları gereği yasak ve suç olduğunu, sadece teknik analiz kriterleri ve piyasa verileri dikkate alınmak üzere güncel analiz sonuçlarına dair bilgi  alabileceklerini, hiçbir şekilde ‘’ tüyo, tahmin ve mesnetsiz – soyut yanıtlar verilmeyeceğini ‘’   bildiklerini peşinen KABUL, BEYAN ve TAAHHÜT EDERLER…

g) Borsamusaviri.com’ da yer alan tüm açıklama, yazı, yorum, öngörü, her türlü analizde aktarılan bilgiler ile, Kullanıcı /Üyelerin sorularına verilecek olan tüm cevaplar teknik / takas ve piyasa verilerinin analiz edilmesinden ibarettir… Bu analizler, öngörüler veya açıklamaların gerçekleşme garantisi olmadığı gibi, bu konuda bir taahhüt de verilmemektedir…

Bu nedenlerle ; Site ve  yazarlar, beklentilerinizin gerçekleşmemesi veya bu bilgi – analiz – yorumlara dayanarak alacağınız kararlardan, kar ve zararlarınızdan sorumlu değildir.

Kullanıcı / Üyeler; bu kapsam dahilinde de maddi ve manevi zararlarının tazmini adına hiçbir talepte bulunmayacaklarını, karar ve tüm sorumluluğun tamamen kendi iradeleri dahilinde olduğunu KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERLER…

h) Borsamusaviri.com ; Site içerisinde mevcut bölümleri kaldırabilir, değiştirebilir, içeriklerini kısıtlayabilir ve yeni bölümler ihdas edebilir…

İşbu sözleşmede ki tüm hükümler yeni ihdas edilecek bölümler için de geçerli olmak üzere, bu değişiklik – kaldırma ve düzenlemeler konusunda Kullanıcı / Üyeler hiçbir hak ileri süremezler…

Bu web sitesine veya Site'nin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.

ı. Borsamusaviri.com da yer alan bölümlerin  periyodik olarak güncellenmesine özen gösterilir, Günlük Veri niteliğinde ki  Teknik Analiz ve Temel Analiz  sonuçları ile Formasyon Sonuçları piyasalar kapandıktan sonra akşam saatlerinde düzenli olarak güncellenir…

Ancak ; yeni içerikler aktarılması ve güncelleme periyotları konusunda hiçbir sayı sınırı söz konusu değildir. Güncelleme ve veri / içerik ekleme, yayınlama periyotları  konusunda garanti verilmez, kesin bir periyoda bağlı değildir

Üyelik Tipi, Ücret ve Ödeme

12. Borsamusaviri.com Sitesine üye olmak ve gecikmeli olarak gösterimde / kullanımda olan bölümlerden faydalanmak tamamen ÜCRETSİZDİR…

Ancak ; tüm bölümleri üyelik süreci dahilinde sınırsız olarak kullanabilmek için belli bir AYLIK ÜCRET ödenmesi zorunludur.

AYLIK ÜCRET, Site/Şirket tarafından belirlenir ve lüzumu halinde değiştirilebilir, bu ücreti ödeyen üye GOLD ÜYE statüsünü kazanarak, bu üyelik tipine haiz tüm haklardan istifade eder…

a) Tanıtım  amacı ile 1 Aylık GOLD Üyelik Ücreti 1200 TL dir.

b) Tanıtım amacı ile  3 Aylık GOLD Üyelik Ücreti 3000 TL dir.

c) Tanıtım amacı  6 Aylık GOLD Üyelik Ücreti 6000 TL dir.

d) Tanıtım  amacı  12 Aylık GOLD Üyelik Ücreti 12.000 TL dir.

 

e) GOLD Üyelik Süreci ; ilgili ücretin ilgili banka hesabına yatırıldığı gün başlar ve seçilmiş olan üyelik dönemi sonuna kadar devam eder... 

f) Üyelik Ücreti ; 6502 Sayılı Tüketici Kanunu ve buna bağlı Tüketici Hakları Kanunu Yönetmeliğinin aşağıda ki hükmü gereğince İADE EDİLMEZ ve CAYMA HAKKI HAKKI KULLANILAMAZ.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

Gizli Bilgilerin Kullanımı Yasağı

13. Kullanıcılar/Üyeler

a) Gizli Bilgileri,

b) Sair telif haklı içeriği, ticari markayı, hizmetler aracılığıyla elde edilebilecek müseccel bilgileri,

Borsamusaviri.comt 'un veya işbu bilgilerin sahibinin önceden alınmış muvafakati olmadıkça, yayınlamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı, ifşa etmemeyi, kamuyla paylaşmamayı, bunlardan türev herhangi bir çalışma yapmamayı, yaymamayı, bunları ticari amaçlı kullanmamayı ve/veya bunların kopyasını çıkartmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Başka Web Sitelerine Bağlantılar

14. Site'de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Borsamusaviri.com'un sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Borsamusaviri.com bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Borsamusaviri, bağlantı verdiği diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

Site'den ve Hizmetlerden Faydalanmanın Kısıtlanması

15. Borsamusaviri.com 'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır. Kullanıcılar, aşağıda belirtilen konularda, içerik ve bilgi aktarımı ve paylaşımı yapmayacaklarını ya da Site'ye ve Hizmetlere ilişkin hiçbir yükümlülük doğurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler;

a) Üçüncü şahıslara ait olup izin alınmaksızın kullanılan kişisel veriler (kanunda tanımlandığı anlamda herhangi bir kişiyi ayırt etmeye yarayan her türlü bilgi ve içerik bu kapsamda kabul edilecektir),

b) Üçüncü kişilere ait olup izin alınmaksızın kullanılan ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri Site tarafından muhafaza edilmemektedir),

c) Virüs, zaman bombası, truva atı, cancelbotlar (bir internet sunucusunda çalışan ve istenmeyen mesajları otomatik olarak internetteki gruplara gönderen program ya da botlardır), solucanlar ve diğer zararlı ya da bozuk kodlar, bileşenler yada cihazları içeren hizmetler/programlar üzerinden Site'ye erişim sağlanmayacaktır,

d) Site'ye ve hizmetlere erişim için scriptleri, botları ya da diğer otomatikleştirilmiş teknolojileri kullanan bilgi ve içerik,

e) Site'yi ve hizmetleri, zincir mailleri, gereksiz ve kimliği belirsiz mailler göndermek için kullanan bilgi ve içerik,

f) Spam, spim(IM servislerinde kullanılan SPAM tipi), phising, trolling (kullanıcıları internet ortamında bir siteye çekmeye çalışmak) gibi aktivitelerin herhangi bir şekilde kullanıldığı bağlantılar,

g) Telif ve marka haklarını, ticari sırları, patent veya diğer fikri hakları ihlal eden ve bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, üçüncü kişilerin telifli içeriklerini, ticari markalarını onların uygun rızalarını almadan kullanan ya da üçüncü kişilerin bilgilerini (ticari sır olarak korunup korunmadığına bakılmaksızın) gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek kullanan yahut yayan bilgi ve içerik,

h) Herhangi bir solucan, virüs ya da diğer zararlı, yıkıcı ya da bozucu kod ya da programları yaymak ya da iletmek,

i) Kasten ya da kasten olmadığı önemsenmeksizin, yasal mevzuatı ihlal eden bilgi ve içerik (işbu yasal mevzuat işbu Sözleşme’ ye uygulanan hukuku, kullanıcıların servis sağlayıcısının ve bilgisayarının bulunduğu yasal düzeni kapsamaktadır),

j) Kendi kimlik bilgilerini gizlemek için Internet Protokolü (IP) başlıklarını taklit eden ya da aksi halde tanımlama bilgilerini değiştirmek için kullanan,

k) İş başvurusu da dâhil olmak üzere, gerekmesi durumunda doğrusu yerine yanıltıcı, sahte ve eksik olarak Borsamusaviri.com'a sunulan bilgi ve içerik,

l) Site'yi, hizmetleri, servis sağlayıcılarını ve Site'nin bağlı olduğu internet ağlarını engelleyen veya bozan, ya da, Site'nin bağlı olduğu internet ağlarının herhangi bir gerekliliğine, sözleşmelerine, düzenlemelerine aykırı bilgi ve içerik,

m) Diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplayan ve biriktiren içerik,

n) Diğer internet kullanıcılarının bilgilerini toplamak ve dağıtmak dâhil, ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, uygulanan hukukun izin verdiği haller müstesna olmak üzere, üçüncü şahısların özel hayatlarını ihlal eden her türlü faaliyete katılım sağlayan bilgi ve içerik,

o)  Borsamusaviri.com sunucularına ya da ağa herhangi bir şekilde virüs içeren yazılım ya da herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası ya da herhangi bir bilgisayarın yazılımını, donanımını ya da haberleşme aracını engelleme, yok etme ya da çalışma fonksiyonlarını sınırlayan herhangi bir programı yüklemek ya da yayınlamak,

p) Bu web sitesini  Borsamusaviri.com’ un çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Borsamusaviri.com 'un itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmak,

r) Bu web sitesine yukarıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Borsamusaviri.com veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi veya paylaşılması,

s) Site'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmek veya bunları paylaşmak,

t) Site'nin kullanımında tersine mühendislik ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak,

u) Site'de yer alan bilgilerin çoğaltılması, yayınlanması, kopyalanması veya Site'nin bütününün veya bir kısmının farklı bir internet sitesinde veya mecrada izinsiz olarak kullanılması,

v) Site'de bulunan verilerin çeşitli botlar yardımı ile çekilerek farklı bir mecrada kullanılması,

y) Site'de bulunan tüm sözleşme ve politikaların ihlali.

İşbu maddenin/maddelerin ihlali nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zararın tazmini Kullanıcı / Üyenin sorumluluğunda olup, Borsamuasviri.com 'un, iş ortaklarının veya yöneticilerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve sair kişilerin uğradığı zararlar tam ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir. Kullanıcıların bu mesuliyeti süreklidir.

Gerçeğe Aykırı Bilgi Yasağı

16.Kullanıcılar/Üyeler ; Borsamusaviri.com 'a sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler vermemeyi kabul ve taahhüt ederler. Borsamusaviri.com 'a aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Borsamusaviri.com 'a bildirilecektir.

Kullanıcılar, Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı bilgiler paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Site'de sunulan hizmetler vasıtasıyla herkese açık bir şekilde aktarılmış olan bilgilerin daha sonradan sahte, yanlış yönlendirici veya gerçeğe aykırı hale gelmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal Borsamusaviri.com 'a bildirilecektir.

Dürüstlük Kuralına Uygun ve Tek Profil

17. Site'de Kayıtlı Kullanıcılar tek bir profil oluşturmak zorundadırlar.

Borsamusaviri.com çalışanlarını, yazarlarını  ve temsilcilerini taciz etme yasağı

18. Kullanıcılar/Üyeler; Borsamusaviri.com'un sunulan hizmetler için görevlendirilmiş çalışanlarını, yazarlarını ve temsilcilerini hiçbir gerçek – sanal veya sosyal medya ortamlarında taciz etmeyeceklerini, rahatsız edici, sindirici ve tehditkâr davranışlarda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Garantiden Muafiyet

19. Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. İşbu bölüm, uygulanacak mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda uygulama alanı bulacaktır. Borsamusaviri.comt, hizmetleri "olduğu gibi" ve "uygulanabilirlik" temelinde sunmakta olup, zımni veya açık, sözleşmesel ya da sair şekillerde, hizmetlerin ve Site'nin (içlerinde mevcut bilgiler dâhil olmak üzere) ticari veya bireysel kullanımına ilişkin ve ihlallere karşı hiçbir teminat vermemektedir. Borsamusaviri.com, hizmetlere bağlanım ve erişim ile ilgili hiçbir teminat sunmadığından, hiçbir yükümlülük altında değildir.

Ayrıca, doğrudan Borsamusaviri.com tarafından sunulmayan ve fakat servisler aracılığıyla erişilebilen her türlü fikir, teklif, beyan ve sair bilgi veya içerik, tamamen onu yayınlayana ait olup Borsamusaviri.com 'a karşı ileri sürülemez. İşbu içerik ve bilgiyi yayımlayanlar onlara ait tüm sorumluluğa haizdirler.

Borsamusaviri.com ve sözleşmeli tarafları kullanıcıların verdiği bilgileri doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Yine de, bu yöntemlerin hiçbirisi mükemmel değildir ve kullanıcılar, Borsamusaviri.com‘un ve sözleşmeli taraflarının, verilen bilgilerin yanlışlığının tespitinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

Site'de Borsamusaviri.com tarafından ve/veya üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından yayımlanan verilerin ve/veya içeriklerin doğruluğu konusunda veya kaynaklardaki hata veya eksikliklerden ve Site'deki bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan Borsamusaviri.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Borsamusaviri.com, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar ve sair kişiler tarafından maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Site'de Site kullanıcıları tarafından paylaşılan içerik, yorum, materyal v.b. içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir garanti sunulmamaktadır. Bu içeriklerin doğruluğunun teyidi, ilgili içeriği dikkate alan kullanıcıların sorumluluğunda olup söz konusu paylaşımların dikkate alınması neticesinde Kullanıcı taraflı doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan Borsamusaviri.com, Site ve İlgili paylaşımların sahibi kullanıcılar kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Site'de yayımlanan veriler ve içerik ile ilgili mevcut yerel kanunların/Yasal uyarıların veya sonradan çıkarılacak kanunların/Yasal uyarıların takibi ve uygulanması kullanıcıların sorumluluğundadır. Söz konusu kanunların ve yasal uyarıların kullanıcılar tarafından bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesi durumunda Borsamusaviri.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf, anlaşmazlık veya uyuşmazlık yine tarafların kendilerini bağlamakta olup Borsamusaviri.com, iş ortakları, yöneticileri, idarecileri, yazarları ve çalışanları söz konusu ihtilaf konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, garantör olarak gösterilemez ve/veya şahit tutulamaz.

E-Mail ve Mesaj (SMS) Gönderimi

20. Site kullanıcıları, aşağıdaki maddelerde belirtilen haller durumunda, Borsamusaviri.com'a haricen verdikleri ve/veya sistemde kayıtlı E-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına Borsa musaviri.com tarafından gönderilecek bülten, tanıtım, promosyon, reklam, kampanya, ürün, sistem gereksinimi, bilgilendirme v.b. içerikli her türlü E-mail ve/veya mesaj (SMS) için, tekrardan izin/teyit/onay alınmasına gerek olmadan izin verdiklerini ve işbu gönderimlerin bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Sistem Gereksinimleri: Borsamusaviri.com, sunduğu hizmetlerin bir gereksinimi olarak, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem öncesinde ve/veya sırasında ve/veya sonrasında ilgili kullanıcıya ait ve sistemde kayıtlı E-mail adresine ve/veya telefon numarasına bilgilendirme, doğrulama veya teyit amaçlı E-mail ve/veya mesaj (SMS) gönderimi yapabilir.

Tanıtım/Promosyon/Reklam: Borsamusaviri.com, sisteminde kayıtlı, kullanıcılara ait e-mail adreslerine ve/veya telefon numaralarına, kendisine veya iş ortaklarına veya üçüncü şahıslara/kurumlara ait reklam, tanıtım, promosyon, kampanya v.b. içerikli mailler ve/veya mesajlar (SMS) gönderebilir.

Kullanıcılar, işbu hüküm içerisinde geçen maddeler doğrultusunda gönderilecek olan maillerin ve/veya mesajların (SMS), kendilerinden tekrardan onay alınmaksızın izinleri ve bilgileri dahilinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Borsamusaviri.com tarafından gönderilen E-mail veya mesaj içeriklerinin virüs taramasından geçirilerek ve her türlü güvenlik önlemleri alınarak açılması/incelenmesi/okunması/çalıştırılması ve/veya herhangi bir cihaza indirilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İşbu işlemlerden doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan Borsamusaviri.com yöneticileri, idarecileri, çalışanları ve sair kişiler sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Borsamusaviri.com'a Ait Olmayan Eylemlerden Sorumsuzluk

21. Uygulanacak olan mevzuatın öngördüğü en geniş sınırlar dâhilinde, Borsamusaviri.com, hiçbir şart ve koşulda, kullanıcılardan ve/veya servislerden faydalanan sair kişilerden kaynaklanan doğrudan yahut dolaylı, genel, özel, tekrar eden ve telafi edici hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yanlış beyanlar ile kaydolmuş ve/veya diğer kullanıcıları manipüle etmek yahut onlara zarar vermek amacında olan kullanıcıların davranışlarından kaynaklanan itirazlar, kayıplar ve zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek sorumluluk da bu hükme tâbidir.

Yükümlülük

22. Borsamusaviri.com ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, Site'yi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca Borsamusaviri.com, bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler ve/veya zararlı yazılımlar nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

Yasal ve Meşru İfşa

23. Kullanıcılar, aktardıkları bilgilerin, yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmesi halinde, tek taraflı olarak ve izne gerek olmaksızın, aşağıdaki hallerde Borsamusaviri.com tarafından ifşa edilebileceğini kabul ve beyan ederler;

a) Yasalara uymak, yasaların ve yasal prosedürlerin uygulanabilmesi için gereklilikleri yerine getirmek,

b) Borsamusaviri.com 'un veya üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetlerini korumak,

c) Herhangi birisi (Kullanıcılar dâhil olmak üzere) zarar verilmek veya şiddete maruz bırakılmakla tehdit edildiğinde, işbu kişinin sağlığını ve/veya güvenliğini temin etmek.

Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun

24. Borsamusaviri.com bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Siz ve Borsamusaviri.com, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türk hukukuna tabi olduğu ve İstanbul Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.

Tebligat

25. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Borsamusaviri.com'un bilinen E-posta adresi ve Kullanıcı'nın üyelik formunda belirttiği E-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde  yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

İletişim ve Gizlilik

26. Hizmetlerdeki değişikliklerin yahut özel tekliflerin kullanıcılara bildirilmesi ve servislerle ilgili iletişim kurulabilmesi için, Borsamusaviri.com, kullanıcılara, rızaen bildirilmiş olması halinde, telefon aracılığıyla ulaşabilir veya kullanıcıların bildirdikleri E-posta adreslerine mail gönderebilir.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

27. İşbu Sözleşme, kullanıcıların Site'yi veya hizmetleri kullanmaları anında kendiliğinden yürürlüğe girecek olup kullanımız sona ermediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. Borsamusaviri.com herhangi bir sebep göstererek yahut hiçbir sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, kullanıcılarının hizmetlere erişimini derhal askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca Borsamusaviri.com, tek taraflı iradesiyle, kullanıcılarının hesap bilgilerini veya verilerini servislerden ve her türlü arşivden kaldırma hakkını da saklı tutar. Kullanıcıların hizmetlerden faydalanma haklarının, işbu Sözleşme'yi ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınması halinde, kullanıcılar, herhangi bir sebeple Borsamusaviri.coma yaptıkları ödemeleri geri alamayacaklarını ve/veya ödemedikleri veya beklemede olan ücretlerinin derhal muaccel olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik

28. İşbu Sözleşme'nin kimi düzenlemelerinin yetkili merciiler tarafından geçersiz bulunulması halinde, kullanıcılar, söz konusu geçersiz düzenlemenin, taraf iradelerine en uygun ve taraf yükümlülüğünün bertarafına en az imkân tanıyan düzenlemeler ile değiştirileceğini ve işbu Sözleşme'nin geri kalanının geçerliliğine halel getirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Bütünlüğü

29. İşbu Sözleşme, Kayıtlı Kullanıcılar, Kullanıcı, Kullanıcılar ve Borsamusaviri.com arasında, kullanıcıların Site'yi kullanımını ve servislerden faydalanmasını düzenleyen esas Sözleşme olup, daha önce aynı amaçla düzenlenmiş ve akdedilmiş diğer sözleşmelerin yerini almıştır.

Delil Sözleşmesi

30. Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt, belgeleri, bilgisayar kayıtları, faks kayıtları, E-mail kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İş Birliği Yasağı

31. Kullanıcılar, işbu Sözleşme'den ve Site'nin ve hizmetlerin kullanımından dolayı, Borsamusaviri.com ile aralarında hiçbir iş birliği ilişkisi, ortaklık, iş ilişkisi veya acentelik tesis etmediğini kabul ve beyan ederler.

Devamlılık

32. Aksi açıkça belirtilmedikçe, kullanıcıların hizmetlere erişimin sonlandırılması işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Feragat Yasağı

33. Borsamusaviri.com 'un işbu Sözleşme ile kendisine tanınmış hakları ve yetkileri kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmez.

Üst ve Kenar Başlıkları

34. İşbu Sözleşme'nin üst ve kenar başlıkları, sadece Sözleşme içeriğini belirtmek amacıyla yazılmış olup, hiçbir akdi ya da hukuki etkiye sahip değildir.

Mücbir Sebep

35. Borsamusaviri.com, kendi kontrolü haricinde gelişen koşullar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep, hükümet tasarrufu (Herhangi bir gerekli lisansın iptali veya tekzibi dâhil), savaş, isyan veya network araçlarının, sağlayıcılarının tahribi ve sair nedenlerden dolayı, kullanıcılarının üyeliklerinin ve/veya hizmetlere erişimlerinin sonlandırılması veya askıya alınması hakkını haiz olup, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

GENEL KOŞULLAR :

1. Kullanıcı/Üye; Şirket tarafından İnternet Sitemizin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kullanıcı/Üye; İnternet Sitemizi yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Üyelik Sözleşmesine  uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitemizdeki hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitemizde yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, İnternet Sitemizde ve İnternet Sitemiz aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve İnternet Sitemiz üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Şirket’e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İnternet Sitemizden yararlanma esnasında veya İnternet Sitemize erişimden dolayı Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Şirketimizin ve/veya Şirketimizin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Şirket çalışanlarının, yazarlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet Sitemize erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Kullanıcı/Üye; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Şirketimizin, yazarlarının, çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği İnternet Sitemizde paylaşamaz ve İnternet Sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca İnternet Sitemiz altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.

5. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7. Kullanıcı/Üye ; diğer kullanıcıların ve üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

8. Kullanıcı/Üye; Şirket’in tamamen kendi takdirine göre tek taraflı olarak; İnternet Sitemizde, Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin İnternet Sitemizde yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Kullanıcının/Üyenin İnternet Sitemize erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, İnternet Sitemiz yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Şirket’in, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.

9. Üyeler, kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Üyelerin, üyelikle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, bu hak başkalarına devredilemez. Aksi halde, Şirket’in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Şirket, üyelerine sağladığı üyelik hizmetini herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.

10. İnternet Sitemiz üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Şirketimizin kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara Şirketimiz tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile (hyperlink) bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. İnternet Sitemizde yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya İnternet Sitemiz içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

11. Kullanıcı/Üye ; İnternet Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Şirket, İnternet Sitemiz ve tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. İnternet Sitemizin ve/veya içeriğin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

13. İnternet Sitemizdeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket’in iznine tabidir. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Şirket’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Şirket veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça işbu İnternet Sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Şirket veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez. İnternet Sitemizde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi ve sair materyaller sadece Şirket'ten açık yazılı izin alınması kaydıyla ve Şirket'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitemizde yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve Şirket’ten yazılı izin alınmadan hiçbir surette başka bir mecrada kullanılamaz. Kullanıcı/Üye; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya/Üyeye aynen rücu hakkı saklıdır.

14. Kullanıcı/Üye; İnternet Sitemizi kullanarak Şirketimiz, yazarları,  diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcının/Üyenin mevzuata, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Spk Kanunlarına aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Şirketimize, çalışan ve yazarlarına,  ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Şirket’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Şirket’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

2-YAZILIM KOPYALAMA VE ÇOĞALTMA POLİTİKASI

Yazılım Kopyalama ve Çoğaltma Yasakları

Bu belge, yazılım kopyalama ve çoğaltma işlemlerinin yasaklandığını ve bu faaliyetlerin ciddi hukuki sonuçlara yol açabileceğini açıklayan bir politika belgesidir.

1. Kopyalama ve Çoğaltma Yasakları

Yazılım firması olarak, ürünlerimizin telif haklarına, lisans sözleşmelerine ve ulusal/uluslararası yasalara tabi olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede, yazılımlarımızın izinsiz kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya satılması kesinlikle yasaktır.

2. Telif Hakkı İhlali ve Yasal Sonuçları

Yazılımlarımızın kopyalanması veya çoğaltılması, telif haklarına ciddi bir ihlal teşkil eder. Bu tür bir ihlal durumunda, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutarız. Telif haklarına riayet etmeyen kişilere karşı yasal önlemler alınabilir ve bu durum ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda aşağıda ki yazılımların ve eğitimde sunulan diğer tüm yazlım ve eğitim metaryallerinin izinsiz çoğaltılması ve kullanması 3.kişilerle paylaşılması kesinlikle yasaktır.

 

3. Lisans Sözleşmeleri ve Kullanım Hakları

Yazılım ürünlerimizin kullanımı, kullanıcıya özel lisans sözleşmeleri ile düzenlenir. Bu sözleşmelere uymayan kullanıcılar, yazılımın izinsiz kopyalanması veya çoğaltılması nedeniyle hukuki sorumluluk altına girebilirler. Lisans sözleşmelerine uymamanın yasal yaptırımları geçerlidir.

4. Toplumsal Sorumluluk

Yazılım kopyalamak, sadece tüketici haklarına değil, aynı zamanda toplumun genel menfaatine de zarar verir. Yasalara saygı göstermek, sadece bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur.

Bu belge, yazılımlarımızın izinsiz kopyalanmasının ve çoğaltılmasının yasak olduğunu vurgular. Kullanıcılarımızdan, telif haklarına, lisans sözleşmelerine ve yasalara uyum göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir ihlal durumunda, yasal yaptırımların uygulanabileceğini hatırlatırız.

5. Denetim ve İzleme

Yazılım kopyalama ve çoğaltma politikamızın bir parçası olarak, şirket olarak kullanıcıların lisans sözleşmelerine uyup uymadığını düzenli olarak denetleme hakkına sahibiz. Şirketimiz, izinsiz kopyalama veya çoğaltma faaliyetleri tespit ettiğinde, hukuki süreç başlatma ve lisansı iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Ceza ve Tazminat

Yazılım kopyalama veya çoğaltma nedeniyle doğan hukuki sorumluluk, sadece yasal yaptırımlarla sınırlı değildir. Şirketimiz, bu tür ihlallerin neden olduğu maddi ve manevi zararlar için tazminat talep etme hakkını da kullanabilir.

7. Eğitim ve Farkındalık

Yazılım kullanıcılarının, lisans sözleşmelerini anlamaları ve telif haklarına saygı göstermeleri önemlidir. Şirketimiz, müşteri eğitim programları ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla kullanıcılara bu konuda yardımcı olacak ve farkındalık yaratmaya çalışacaktır.

8. Güncelleme ve Değişiklikler

Şirketimiz, bu politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve kullanıcılara herhangi bir güncelleme veya değişikliği bildirmekle yükümlü değildir. Kullanıcılar, bu politikayı düzenli olarak kontrol etmeli ve güncellemeleri takip etmelidir.

9. Uluslararası İşbirliği ve Telif Hakkı İhlalleri

Yazılım kopyalama ve çoğaltma politikamız, uluslararası telif hakkı yasalarına da tamamen uygundur. Şirketimiz, telif hakkı ihlallerinin uluslararası düzeyde ciddi sonuçları olabileceğini ve bu ihlallerle mücadele etmek için ilgili yerel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapabileceğini belirtir. Uluslararası telif hakkı koruma anlaşmalarına tam destek veririz.

10. İhlal Bildirimleri ve İlgili Süreçler

Şirketimiz, kullanıcılar arasında telif hakkı ihlallerini tespit ettiğinde, bu ihlalleri bildirmekle yükümlüdür. İhlal bildirimleri, tespit edilen kullanıcıya derhal iletilir ve kullanıcıdan savunma alınabilir. İhlal durumlarında, şirketimiz, gerekli görürse lisansları askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

11. Topluluk Katılımı ve Bilinçlendirme Kampanyaları

Şirketimiz, yazılım kopyalama ve çoğaltma konusunda topluluk içinde farkındalık yaratmak ve kullanıcıları doğru bilgilendirmek amacıyla çeşitli kampanyalara katılır. Bu kampanyalar, etkileşimli eğitim materyalleri, seminerler ve sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

12. Sürdürülebilir Lisanslama ve Güncelleme Politikası

Şirketimiz, sürdürülebilir bir yazılım lisanslama ve güncelleme politikası izler. Kullanıcılar, lisanslarını güncel tutarak ve yasalara uygun olarak kullanarak, yazılımın sürekli gelişimine ve güvenliğine katkıda bulunabilirler.

13.Yetkili Mahkeme

Uyuşmazlıklardan doğacak sorunlarda Gebze Mahkemeleri yetkilidir..

Sonuç

Bu politika belgesi, yazılım kopyalama ve çoğaltma faaliyetlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Kullanıcılarımızdan beklentimiz, telif haklarına saygı göstermeleri ve lisans sözleşmelerine uymalarıdır. Şirketimiz, yazılım ürünlerimizin yasal ve etik kullanımını sağlamak için gerekli adımları atacaktır.

Saygılarımızla,

Chartist Eğitim Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri A.Ş

 

www.borsamusaviri.com   destek@borsamusaviri.com

 

3-GİZLİLİK  SÖZLEŞMESİ

Borsamusaviri.com , sitenin bazı bölümlerine erişmek için gerekli olan üye kaydını yaparken kişisel bilgilerinizi (isim, adres,telefon, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

Borsamusaviri.com , üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Borsamusaviri.com , e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler Borsamusaviri.com müşterilerine daha özel ve etkin kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla Borsamusaviri.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Üyelerin bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Borsamusaviri.com sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemler GARANTİ  Sanal Pos 3d Pay sistemi üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca Borsamusaviri.com ’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifre’lendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Borsamusaviri.com sitesi Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş'nin kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinden 10.01.2021 tarihinden itibaren Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş firmasına devredilmiş olu sitenin tüm hakları bu tarihten itibaren Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş ait olup ,site içeriğinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi  Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş adına’a  aittir. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını ve sözleşmesini kullanıcı sıfatıyla kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Web sitesi içeriğine ,tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm hakların izinsiz ifşa ve kullanımı fikri ve sinai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Tüm hakları Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş'ye  ait olan www.borsamusaviri.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) girerek bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren ya da sipariş verdiğinde işbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi yürürlüğe girmektedir.
 
Borsamusaviri.com, dilediği zaman işbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni ve İnternet Sitesi’nde bulunan ÜYELİK  SÖZLEŞME sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına İnternet Sitesi’ne her girişte Üyelik ve Gizlilik sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
 
Üyelik iptali ve hesap silme işlemleri kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının İnternet Sitesi’ne giriş yetkisi iptal edilecektir. Borsamusaviri.com ’un kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 
Borsamusaviri.com, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Borsamusaviri.com  bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik kullanıcı “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.
 
İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik koşulları dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, İnternet Sitesi’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.
 
Borsamusaviri.com ’un, kullanıcı tarafından İnternet Sitesi kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Borsamusaviri.com’un kendisine yönelik olarak yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak, Borsamusaviri.com ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Borsamusaviri.com ’un iş ortakları ile de paylaşılmasına onay vermektedir.
 
Borsamusaviri.com tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki üyelik bilgileri kısmında yer alan “Kampanya duyuruları ile ilgili e-posta almak istiyorum.” - “Kampanya duyuruları ile ilgili SMS almak istiyorum.” kısmındaki işareti kaldırarak veya gönderilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.
 
Borsamusaviri.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.
 
Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, İnternet Sitesi’nden alışveriş yapan siz değerli kullanıcılarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.borsamuasviri.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.borsamusaviri.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 
Borsamusaviri.com İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgiler, resimler, Borsamusaviri.com markası ve diğer markalar, www.borsamusaviri.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve işbu materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.
 
İnternet Sitesi’ne girilerek İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin, programların ve diğer her türlü verinin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Borsamusaviri.com yazarları ve çalışanları sorumlu değildir. Borsamusaviri.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin kesintiye uğraması halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
Borsamusviri.com, kullanıcıların İnternet Sitesi’ne girerken bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması nedeniyle doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.
 
Borsamusaviri.com
, İnternet Sitesi’nde mevcut her türlü hizmet, ürün, kullanma koşulları ile bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve gerekirse yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandıkları anda yürürlüğe girecek olup değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İnternet Sitesi’nin kullanılmaya başlanmasıyla bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
 
İnternet Sitesi, Borsamuaviri.com ’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Borsamusaviri.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 
Borsamusaviri.com ’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız. 
 

Neden Çerezleri Kullanırız?
 
Çerezlerin kullanılmasının;
 
• Web sayfasının düzgün bir şekilde çalışması,
• Web sayfasına bir sonraki girişin daha hızlı ve kolay olması,
• Kullanıcıların bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,
• İlgiye dayalı reklam sunulması,
• İstenilmesi halinde parolanızın kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması
• Web sayfası açısından analitik verilerin elde edilmesi
 
Gibi nedenlerle çerezleri kullanmaktayız. Özellikle kullanıcıların web sayfalarına ne sıklıkla ne süre boyunca ve hangi sayfalara girildiği bilgisinin elde edilmesi web sayfasının sahipleri için önem arz ettiği kadar stratejik planlamamız açısından da yönlendirici olmaktadır.
 
İşlevsel ve Analitik 
 
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 
 
Üçüncü Taraf Çerezler 
 
Borsamusaviri.com internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 
 
Ticari çerezler 
 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 
 
Çerezleri nasıl silebilirim? 
 
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 
 

4-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
 Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
 

Kişisel Verilerin Korunması: 
 
07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK gereğince, müşterilerimizin,Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş  ’dan almış olduğu hizmetler kapsamında, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri  A.Ş  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 
 
Kişisel verileriniz,.Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’ın faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.
 
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

5-MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı :Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Borsamusaviri.com. (Bundan sonra “Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş” olarak anılacaktır.)

Adres/iletişim :
Telefon :
E-Posta Adresi : destek@borsamusaviri.com

1.2. ALICI

Bir eğitimi satın alan Üye. (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Cep Telefonu :
E-Mail Adresi :

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı ,içerisinde teknik analiz eğitim içeriklerinin bulunduğu Görüşler ve Analizler bölümüne erişmek için ödediği gold üyelik paketidir..

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması , üyelik ve gizlilik sözleşmelerini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

4.1.5. Sözleşmeye konu hizmeti oluşturan, Gold üyelerin ücret ödeyerek erişilebildikleri Görüşler / Analizler bölümlerinde yer alan içeriklerin sayısı ve yayınlanma periyodu ile ilgili Şirket bir taahhüt vermez…Gerekli görülen zamanlarda güncelleme yapılır..

4.1.6. Borsamusaviri.com’da harici linkler ayrı sayfada açılır. Yönlendirme yapılan sitedeki sayfa içeriğinden ilgili site yönetimi sorumludur..

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (Borsamusaviri.com) üye olması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme Borsamusaviri.com internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale/eft yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. En geç müteakip iki iş günü içinde de şirket tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 15 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler,teknik analiz grafik çalışmaları ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında Borsamusaviri.com internet sitesindeki “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm eğitim materyallerine Gold Üyelik aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında Borsamusaviri.com internet sitesindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İzmir Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.