MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı :Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Borsamusaviri.com. (Bundan sonra “Chartist Global Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş” olarak anılacaktır.)

Adres/iletişim :
Telefon :
E-Posta Adresi : destek@borsamusaviri.com

1.2. ALICI

Bir eğitimi satın alan Üye. (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Cep Telefonu :
E-Mail Adresi :

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı ,içerisinde teknik analiz eğitim içeriklerinin bulunduğu Görüşler ve Analizler bölümüne erişmek için ödediği gold üyelik paketidir..

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması , üyelik ve gizlilik sözleşmelerini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

4.1.5. Sözleşmeye konu hizmeti oluşturan, Gold üyelerin ücret ödeyerek erişilebildikleri Görüşler / Analizler bölümlerinde yer alan içeriklerin sayısı ve yayınlanma periyodu ile ilgili Şirket bir taahhüt vermez…Gerekli görülen zamanlarda güncelleme yapılır..

4.1.6. Borsamusaviri.com’da harici linkler ayrı sayfada açılır. Yönlendirme yapılan sitedeki sayfa içeriğinden ilgili site yönetimi sorumludur..

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (Borsamusaviri.com) üye olması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme Borsamusaviri.com internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale/eft yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. En geç müteakip iki iş günü içinde de şirket tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 15 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler,teknik analiz grafik çalışmaları ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında Borsamusaviri.com internet sitesindeki “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm eğitim materyallerine Gold Üyelik aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında Borsamusaviri.com internet sitesindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İzmir Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

YAZILIM KOPYALAMA VE ÇOĞALTMA POLİTİKASI

Yazılım Kopyalama ve Çoğaltma Yasakları

Bu belge, yazılım kopyalama ve çoğaltma işlemlerinin yasaklandığını ve bu faaliyetlerin ciddi hukuki sonuçlara yol açabileceğini açıklayan bir politika belgesidir.

1. Kopyalama ve Çoğaltma Yasakları

Yazılım firması olarak, ürünlerimizin telif haklarına, lisans sözleşmelerine ve ulusal/uluslararası yasalara tabi olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede, yazılımlarımızın izinsiz kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya satılması kesinlikle yasaktır.

2. Telif Hakkı İhlali ve Yasal Sonuçları

Yazılımlarımızın kopyalanması veya çoğaltılması, telif haklarına ciddi bir ihlal teşkil eder. Bu tür bir ihlal durumunda, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutarız. Telif haklarına riayet etmeyen kişilere karşı yasal önlemler alınabilir ve bu durum ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda aşağıda ki yazılımların ve eğitimde sunulan diğer tüm yazlım ve eğitim metaryallerinin izinsiz çoğaltılması ve kullanması 3.kişilerle paylaşılması kesinlikle yasaktır.

 

3. Lisans Sözleşmeleri ve Kullanım Hakları

Yazılım ürünlerimizin kullanımı, kullanıcıya özel lisans sözleşmeleri ile düzenlenir. Bu sözleşmelere uymayan kullanıcılar, yazılımın izinsiz kopyalanması veya çoğaltılması nedeniyle hukuki sorumluluk altına girebilirler. Lisans sözleşmelerine uymamanın yasal yaptırımları geçerlidir.

4. Toplumsal Sorumluluk

Yazılım kopyalamak, sadece tüketici haklarına değil, aynı zamanda toplumun genel menfaatine de zarar verir. Yasalara saygı göstermek, sadece bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur.

Bu belge, yazılımlarımızın izinsiz kopyalanmasının ve çoğaltılmasının yasak olduğunu vurgular. Kullanıcılarımızdan, telif haklarına, lisans sözleşmelerine ve yasalara uyum göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir ihlal durumunda, yasal yaptırımların uygulanabileceğini hatırlatırız.

5. Denetim ve İzleme

Yazılım kopyalama ve çoğaltma politikamızın bir parçası olarak, şirket olarak kullanıcıların lisans sözleşmelerine uyup uymadığını düzenli olarak denetleme hakkına sahibiz. Şirketimiz, izinsiz kopyalama veya çoğaltma faaliyetleri tespit ettiğinde, hukuki süreç başlatma ve lisansı iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Ceza ve Tazminat

Yazılım kopyalama veya çoğaltma nedeniyle doğan hukuki sorumluluk, sadece yasal yaptırımlarla sınırlı değildir. Şirketimiz, bu tür ihlallerin neden olduğu maddi ve manevi zararlar için tazminat talep etme hakkını da kullanabilir.

7. Eğitim ve Farkındalık

Yazılım kullanıcılarının, lisans sözleşmelerini anlamaları ve telif haklarına saygı göstermeleri önemlidir. Şirketimiz, müşteri eğitim programları ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla kullanıcılara bu konuda yardımcı olacak ve farkındalık yaratmaya çalışacaktır.

8. Güncelleme ve Değişiklikler

Şirketimiz, bu politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve kullanıcılara herhangi bir güncelleme veya değişikliği bildirmekle yükümlü değildir. Kullanıcılar, bu politikayı düzenli olarak kontrol etmeli ve güncellemeleri takip etmelidir.

9. Uluslararası İşbirliği ve Telif Hakkı İhlalleri

Yazılım kopyalama ve çoğaltma politikamız, uluslararası telif hakkı yasalarına da tamamen uygundur. Şirketimiz, telif hakkı ihlallerinin uluslararası düzeyde ciddi sonuçları olabileceğini ve bu ihlallerle mücadele etmek için ilgili yerel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapabileceğini belirtir. Uluslararası telif hakkı koruma anlaşmalarına tam destek veririz.

10. İhlal Bildirimleri ve İlgili Süreçler

Şirketimiz, kullanıcılar arasında telif hakkı ihlallerini tespit ettiğinde, bu ihlalleri bildirmekle yükümlüdür. İhlal bildirimleri, tespit edilen kullanıcıya derhal iletilir ve kullanıcıdan savunma alınabilir. İhlal durumlarında, şirketimiz, gerekli görürse lisansları askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

11. Topluluk Katılımı ve Bilinçlendirme Kampanyaları

Şirketimiz, yazılım kopyalama ve çoğaltma konusunda topluluk içinde farkındalık yaratmak ve kullanıcıları doğru bilgilendirmek amacıyla çeşitli kampanyalara katılır. Bu kampanyalar, etkileşimli eğitim materyalleri, seminerler ve sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

12. Sürdürülebilir Lisanslama ve Güncelleme Politikası

Şirketimiz, sürdürülebilir bir yazılım lisanslama ve güncelleme politikası izler. Kullanıcılar, lisanslarını güncel tutarak ve yasalara uygun olarak kullanarak, yazılımın sürekli gelişimine ve güvenliğine katkıda bulunabilirler.

13.Yetkili Mahkeme

Uyuşmazlıklardan doğacak sorunlarda Gebze Mahkemeleri sorumludur.

Sonuç

Bu politika belgesi, yazılım kopyalama ve çoğaltma faaliyetlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Kullanıcılarımızdan beklentimiz, telif haklarına saygı göstermeleri ve lisans sözleşmelerine uymalarıdır. Şirketimiz, yazılım ürünlerimizin yasal ve etik kullanımını sağlamak için gerekli adımları atacaktır.

Saygılarımızla,

Chartist Eğitim Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri A.Ş

www.borsamusaviri.com   destek@borsamusaviri.com

ear47mtete|000093682FB2|borsamusaviri|tbl_bm_Sozlesmeler|Detay|0CA171D8-4080-4595-AC5D-35343B412D90