Finansal Danışmanlık

FİNANSAL DANIŞMANLIK

    Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediği, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

Finansal kaynak sağlanan firmalara gerektiğinde,Öz Denetim  özellikle mali konularda firmaların yönetim ve denetimini üstlenerek, karlılıklarının devamını sağlamak veya kredi ödemelerini zamanında yapabilmeleri için firmaların faaliyetlerinde doğru politikalar uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Öz Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri  yurt içinde ve dışında sermaye kaynakları belirleme çalışmaları yaparak vade ve maliyet yönünden firma yapıları ve taleplerine uygun kredi kaynakları bulur. Finans ve muhasebe işlemlerine dair hatalardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi, personel eğitimi ve personel yapısının düzenlenmesi ve doğru raporlamaların gerçekleştirilmesi konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.